LLYTHYR AGORED I BRIF WEINIDOG CYMRU

November 19th, 2020 by Sarah Turnham

Wrth ymateb i’r stori ar WalesOnline ynghylch: ”That decision is over’: Mark Drakeford says £1.3bn M4 relief road will not be happening’, teimlaf fod angen i mi fynegi rhwystredigaeth  llawer o bobl sydd wedi treulio blynyddoedd yn cymudo ar yr M4 o gwmpas Casnewydd, ac sydd wedi cael profiad o’r problemau parhaus yn ymwneud â thagfeydd.

  • Posted in Uncategorized
  • Comments Off on LLYTHYR AGORED I BRIF WEINIDOG CYMRU

Comments are closed.